May 6, 2024

ESG w kontekście utrzymania ruchu

Zastanawiasz się co niesie za sobą skrót ESG? ESG to Environmental Social Responsibility, Corporate Governance czyli połączenie środowiskowo-społecznej odpowiedzialności w kontekście ładu korporacyjnego przedsiębiorstw. Jest to kluczowy temat w roku 2024, w którym to wchodzi dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting) dotycząca oceny niefinansowej przedsiębiorstwa. Kluczowymi działaniami i obowiązkowym raportowaniem w tym zakresie zajmować się będą działy ESG.​ Coraz więcej firm decyduje się na deklaracje w zakresie zero emisyjności i zapowiada całkowitą transparencję wychodzącą poza miary obowiązkowego raportowania.

Obliczanie śladu węglowego u podstaw


Aby lepiej zrozumieć wyliczenia wchodzące w skład szerokiego zakresu raportowania, należy przybliżyć sobie zakresy, w jakich rozpatrujemy ślad węglowy każdego przedsiębiorstwa:

Zakres 1: wszystkie emisje gazów cieplarnianych, jakie mają miejsce w firmie - emisje bezpośrednie. W zakres ten wchodzą emisje rozumiane najprościej – ogrzewanie, chłodzenie nieruchomości, obiektów, napędzanie pojazdów.

Zakres 2: emisje pośrednie, wynikające z zakupu energii elektrycznej i ciepła. Czyli nasz „wkład” wynikający ze zużycia mediów i energii elektrycznej.

Zakres 3: emisje pośrednie wynikające z całego łańcucha dostaw. Tutaj z kolei wyróżniamy ścieżkę „upstream” – czyli wszelkie źródła emisji użyte do prowadzenia działalności (takie jak dojazdy pracowników, podróże służbowe, zakupione towary i usługi) oraz ścieżkę „downstream” czyli odpowiedzialność za wytworzone/sprzedane towary i usługi (np. dystrybucja i transport, użytkowanie produktu, franczyzy i inwestycje oraz utylizacja odpadów).

ESG a precyzyjna gospodarka smarownicza


Kategorie, które dotyczą Działu Utrzymania Ruchu i gospodarki smarowniczej​ to Zakres 3 w grupie „upstream” – czyli te emisje, które wraz z 1 i 2 zakresem wytwarzane są do momentu​ wytworzenia gotowego produktu wraz z logistyką, podróżami służbowymi;

  • Zakupione surowce i usługi ​
  • Inne emisje nie ujęte w zakresie 1 i 2
  • Utylizacja odpadów – obejmuje emisje wynikające z procesów utylizacji odpadów, w tym spalania składowania na wysypiskach

Precyzyjna gospodarka smarownicza poprzez stabilizację procesu oksydacji środka smarnego bezpośrednio wpływa na ograniczanie śladu węglowego w trzech wymiarach


Mniejsza awaryjność maszyn
- ograniczanie przestojów (minimalizacja zatrzymań i rozruchów spowodowanych awarią), ograniczanie przyjazdu serwisu zewnętrznego, ograniczanie serwisów okresowych


Ochrona oleju
- działanie w myśl zasady "NIE WYRZUCAJ ALE ODPOWIEDNIO ZARZĄDZAJ" dzięki odpowiedniemu zarządzaniu i ochroną środków smarnych w organizacji można wydłużyć ich żywotność blisko 3 krotnie i ograniczyć odpady o 80%


Oszczędność energii elektrycznej
- czysty suchy i odpowiednio dozowany środek smarny obniża zużycie energii elektrycznej poprzez płynne działanie wszystkich podzespołów maszyny


RATO Clean Production Project

Dzięki doświadczeniu, wiedzy, wsparciu serwisowym i kompleksowej ofercie produktów RATO Industrial Solutions jest pionierem w zmieniającym się świecie przemysłu. Nasza wizja: zostać liderem w dostarczaniu wiedzy i rozwiązań z zakresu wprowadzania najlepszych praktyk w przedsiębiorstwach to już nie tylko nasza misja - jest to misja za którą podążać będą również nasi partnerzy w przemyśle

Beczki

Lubrication technology

Comprehensive solutions for the industry in the field of maintenance and protection of systems against contamination.

more info

seals_bottom

Mechanical seals

A wide selection of mechanical seals and support from specialized technical and sales advisors.

more info